An unusual fan-type polyanion with a silver cation located at the axial center, [AgAs III 2 (As III As V Mo 4 O 18 (OH) 2 ) 3 ] 11−

Ganglin Xue, Ying Ma, Qi Xue, Suotian Min, Yanping Zhang, Huaiming Hu, Shengli Gao
  • Dalton Transactions, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2dt32401f