Synthesis and characterization of compounds with the Al–O–X (X = Si, P, C) structural motif

Pengfei Hao, Zhi Yang, Xiaoli Ma, Xiujuan Wang, Zhihong Liu, Herbert W. Roesky, Kening Sun, Jiarong Li, Mingdong Zhong
  • Dalton Transactions, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2dt31872e
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication