Enhanced adsorption of Eu(iii) on mesoporous Al2O3/expanded graphite composites investigated by macroscopic and microscopic techniques

Yubing Sun, Changlun Chen, Xiaoli Tan, Dadong Shao, Jiaxing Li, Guixia Zhao, Shubin Yang, Qi Wang, Xiangke Wang
  • Dalton Transactions, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2dt31510f
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication