Controllable synthesis of gold nanoparticles with ultrasmall size and high monodispersity via continuous supplement of precursor

Yuanyuan Li, Shoujie Liu, Tao Yao, Zhihu Sun, Zheng Jiang, Yuying Huang, Hao Cheng, Yuanyuan Huang, Yong Jiang, Zhi Xie, Guoqiang Pan, Wensheng Yan, Shiqiang Wei
  • Dalton Transactions, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2dt31270k
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication