Anatase TiO2 pillar–nanoparticle composite fabricated by layer-by-layer assembly for high-efficiency dye-sensitized solar cells

Guoliang Zhang, Kai Pan, Wei Zhou, Yang Qu, Qingjing Pan, Baojiang Jiang, Guohui Tian, Guofeng Wang, Ying Xie, Youzhen Dong, Xiaohuan Miao, Chungui Tian
  • Dalton Transactions, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2dt31046e
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication