Cyclometalated ruthenium(ii) complexes with a bis-carbene CCC-pincer ligand

You-Ming Zhang, Jiang-Yang Shao, Chang-Jiang Yao, Yu-Wu Zhong
  • Dalton Transactions, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2dt31015e