Polytypism and oxo-tungstate polyhedra polymerization in novel complex uranyl tungstates

Andrey N. Seliverstov, Evgeny V. Suleimanov, Evgeny V. Chuprunov, Nikolay V. Somov, Elena M. Zhuchkova, Maxim I. Lelet, Konstantin B. Rozov, Wulf Depmeier, Sergey V. Krivovichev, Evgeny V. Alekseev
  • Dalton Transactions, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2dt31000g
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: