Reactions of platinum(iv)-bound nitriles with isomeric nitroanilines: addition vs. substitution

Alexander N. Chernyshev, Nadezhda A. Bokach, Pavel V. Gushchin, Matti Haukka, Vadim Yu. Kukushkin
  • Dalton Transactions, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2dt30986f
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication