An 1,3,4-oxadiazole-based OFF–ON fluorescent chemosensor for Zn2+ in aqueous solution and imaging application in living cells

Ji-An Zhou, Xiao-Liang Tang, Ju Cheng, Zheng-Hua Ju, Li-Zi Yang, Wei-Sheng Liu, Chun-Yang Chen, De-Cheng Bai
  • Dalton Transactions, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2dt30852e
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: