Magnetic nanoparticles modified with DTPA-AMC-rare earth for fluorescent and magnetic resonance dual mode imaging

Zengchen Liu, Bo Li, Baodui Wang, Zhengyin Yang, Qin Wang, Tianrong Li, Dongdong Qin, Yong Li, Mingfang Wang, Mihui Yan
  • Dalton Transactions, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2dt30125c
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication