Recognition of copper and hydrogen sulfide in vitro using a fluorescein derivative indicator

Fengping Hou, Ju Cheng, Pinxian Xi, Fengjuan Chen, Liang Huang, Gouqiang Xie, Yanjun Shi, Hongyan Liu, Decheng Bai, Zhengzhi Zeng
  • Dalton Transactions, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2dt12462a
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication