Luminescent heterometallic gold–copper alkynyl complexes stabilized by tridentate phosphine

Julia R. Shakirova, Elena V. Grachova, Vladislav V. Gurzhiy, Igor O. Koshevoy, Alexei S. Melnikov, Olga V. Sizova, Sergey P. Tunik, Antonio Laguna
  • Dalton Transactions, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2dt11710j
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: