The organometallic chemistry of cycloheptatrienyl zirconium complexes

Andreas Glöckner, Matthias Tamm
  • Chemical Society Reviews, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cs35321k