Prediction of (TiO 2 ) x (Cu 2 O) y alloys for efficient photoelectrochemical water splitting

Yue-Yu Zhang, Shiyou Chen, Aron Walsh, Hongjun Xiang, Xingao Gong, Su-Huai Wei, Heng-Rui Liu, Ji-Hui Yang
  • Physical Chemistry Chemical Physics, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cp44484d