Metal–insulator transition in V1−xWxO2: structural and electronic origin

Cheng Si, Wei Xu, Huan Wang, Jing Zhou, Abduleziz Ablat, Linjuan Zhang, Jie Cheng, Zhiyun Pan, Lele Fan, Chongwen Zou, Ziyu Wu
  • Physical Chemistry Chemical Physics, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cp42313h