Fine-tuning device performances of small molecule solar cells via the more polarized DPP-attached donor units

Jianhua Huang, Hui Jia, Liangjie Li, Zhenhuan Lu, Wenqing Zhang, Weiwei He, Bo Jiang, Ailing Tang, Zhan'ao Tan, Chuanlang Zhan, Yongfang Li, Jiannian Yao
  • Physical Chemistry Chemical Physics, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cp42050c
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: