Some novel molecular frameworks involving representative elements

Arindam Chakraborty, Sateesh Bandaru, Ranjita Das, Soma Duley, Santanab Giri, Koushik Goswami, Sukanta Mondal, Sudip Pan, Soumya Sen, Pratim K. Chattaraj
  • Physical Chemistry Chemical Physics, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cp41424d
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Dr Pratim Kumar Chattaraj