Reconstruction of the (001) surface of TiO2 nanosheets induced by the fluorine-surfactant removal process under UV-irradiation for dye-sensitized solar cells

Jiyuan Zhang, Jiajia Wang, Zongyan Zhao, Tao Yu, Jianyong Feng, Yongjun Yuan, Zekun Tang, Yunhong Liu, Zhaosheng Li, Zhigang Zou
  • Physical Chemistry Chemical Physics, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cp24039d