Wire-supported CdSe nanowire array photoelectrochemical solar cells

Luhui Zhang, Enzheng Shi, Zhen Li, Peixu Li, Yi Jia, Chunyan Ji, Jinquan Wei, Kunlin Wang, Hongwei Zhu, Dehai Wu, Anyuan Cao
  • Physical Chemistry Chemical Physics, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cp00024e