Aggregation-induced emission enhancement based on 11,11,12,12,-tetracyano-9,10-anthraquinodimethane

Jie Liu, Qing Meng, Xiaotao Zhang, Xiuqiang Lu, Ping He, Lang Jiang, Huanli Dong, Wenping Hu
  • Chemical Communications, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc38817k