Conductive polyaniline helixes self-assembled in the absence of chiral dopant

Chen Li, Jun Yan, Xiujie Hu, Tong Liu, Chenghua Sun, Shizhuo Xiao, Jiantao Yuan, Ping Chen, Shuyun Zhou
  • Chemical Communications, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc38575a