Quinine-thiourea catalyzed enantioselective hydrophosphonylation of trifluoromethyl 2(1H)-quinazolinones

Hexin Xie, Aiguo Song, Xinshuai Zhang, Xiaobei Chen, Hao Li, Chunquan Sheng, Wei Wang
  • Chemical Communications, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc38097h