Wettability gradient colorimetric sensing by amphiphilic molecular response

Wei Hong, Haoran Li, Xiaobin Hu, Binyuan Zhao, Fan Zhang, Di Zhang, Zhou Xu
  • Chemical Communications, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc37780b