Carbon-dot-based ratiometric fluorescent sensor for detecting hydrogen sulfide in aqueous media and inside live cells

Changmin Yu, Xizhen Li, Fang Zeng, Fangyuan Zheng, Shuizhu Wu
  • Chemical Communications, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc37329g