Two novel MOF-74 analogs exhibiting unique luminescent selectivity

Gui-lei Liu, Yong-jie Qin, Lei Jing, Gui-yuan Wei, Hui Li
  • Chemical Communications, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc37140e