Rational design of Hg2+controlled streptavidin-binding aptamer

Hongcheng Mei, Tao Bing, Cui Qi, Nan Zhang, Xiangjun Liu, Tianjun Chang, Jingli Yan, Dihua Shangguan
  • Chemical Communications, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc36416f
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Professor Dihua Shangguan