Effects of fullerene derivatives on bioluminescence and application for protease detection

Junping Yu, Mirong Guan, Fengyun Li, Zhiping Zhang, Chunru Wang, Chunying Shu, Hongping Wei, Xian-En Zhang
  • Chemical Communications, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc36099c
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: