Intermolecular G-quadruplex-based universal quencher free molecular beacon

Hui Zhou, Su-Jin Xie, Ji-Shan Li, Zai-Sheng Wu, Guo-Li Shen
  • Chemical Communications, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc35964b