A covalently reactive group-modified peptide that specifically reacts with lysine16 in amyloid β

Jing-Wen Ma, Lei Zhao, De-Sheng Zhao, Qian Liu, Chong Liu, Wei-Hui Wu, Yong-Xiang Chen, Yu-Fen Zhao, Yan-Mei Li
  • Chemical Communications, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc35178a