An ICT-based ratiometric probe for hydrazine and its application in live cells

Jiangli Fan, Wen Sun, Mingming Hu, Jianfang Cao, Guanghui Cheng, Huijuan Dong, Kedong Song, Yingchao Liu, Shiguo Sun, Xiaojun Peng
  • Chemical Communications, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc34168a