Multilayered shell SERS nanotags with a highly uniform single-particle Raman readout for ultrasensitive immunoassays

Renyong Liu, Bianhua Liu, Guijian Guan, Changlong Jiang, Zhongping Zhang
  • Chemical Communications, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc34115h