An aptamer-based fluorescence biosensor for multiplex detection using unmodified gold nanoparticles

Fang Luo, Lingyan Zheng, Shanshan Chen, Qihong Cai, Zhenyu Lin, Bin Qiu, Guonan Chen
  • Chemical Communications, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc32667a