Multifusion-induced wall-super-thick giant multilamellar vesicles

Wei Yao, Hanqing Qian, Jialiang Zhang, Wei Wu, Xiqun Jiang
  • Chemical Communications, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc32387g