Hypercohin A, a new polycyclic polyprenylated acylphloroglucinol possessing an unusual bicyclo[5.3.1]hendecane core from Hypericum cohaerens

Xing-Wei Yang, Xu Deng, Xia Liu, Chun-Yan Wu, Xiao-Nian Li, Bin Wu, Huai-Rong Luo, Yan Li, Hong-Xi Xu, Qin-Shi Zhao, Gang Xu
  • Chemical Communications, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc32352d
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication