Synthesis of 4H-cyclopenta[c]furans via cooperative PdCl2–FeCl2 catalyzed cascade cyclization reaction involving a novel acyl rearrangement process

Huanfeng Jiang, Xiaoyan Pan, Liangbin Huang, Jian Zhao, Dabin Shi
  • Chemical Communications, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc31138k