A new ratiometric ESIPT sensor for detection of palladium species in aqueous solution

Bin Liu, Hu Wang, Taisheng Wang, Yinyin Bao, Fanfan Du, Jiao Tian, Qianbiao Li, Ruke Bai
  • Chemical Communications, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc17677g