A heptamethine cyanine-based colorimetric and ratiometric fluorescent chemosensor for the selective detection of Ag+ in an aqueous medium

Hong Zheng, Min Yan, Xiao-Xing Fan, Dan Sun, Shi-Yao Yang, Li-Jiao Yang, Jun-Dong Li, Yun-Bao Jiang
  • Chemical Communications, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc17388c