pH gated glucose responsive biomimetic single nanochannels

Zhongyue Sun, Cuiping Han, Long Wen, Demei Tian, Haibing Li, Lei Jiang
  • Chemical Communications, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc17277a