Palladium/tin bimetallic single-crystalline hollow nanospheres

Xiangwen Liu, Xiaoyang Li, Dingsheng Wang, Rong Yu, Yanran Cui, Qing Peng, Yadong Li
  • Chemical Communications, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc15630j