A sensitive and specific enzyme immunoassay for detecting tartrazine in human urinary samples

Yajing Lei, Shujie Zhang, Lizheng Fang, Muhammad Sajid Hamid Akash, Weixing Shi, Kedan Sun, Yingchun Xu, Shuqing Chen
  • Analytical Methods, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2ay26121a