Determination of cysteamine using label-free gold nanoparticles

Vladimir V. Apyari, Stanislava G. Dmitrienko, Viktoriya V. Arkhipova, Aydar G. Atnagulov, Yuri A. Zolotov
  • Analytical Methods, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2ay25675d
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication