A novel signal-amplified strategy based on assembly reactivation for highly specific and sensitive detection of chair-like antiparallel G-quadruplex

Wei Gai, Qianfan Yang, Junfeng Xiang, Wei Jiang, Qian Li, Hongxia Sun, Lijia Yu, Qian Shang, Aijiao Guan, Hong Zhang, Yalin Tang
  • The Analyst, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2an36557j