Bacteriophage based probes for pathogen detection

Amit Singh, Denis Arutyunov, Christine M. Szymanski, Stephane Evoy
  • The Analyst, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2an35371g
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication