Ultrasensitive gaseous NH3 sensor based on ionic liquid-mediated signal-on electrochemiluminescence

Lichan Chen, Danjun Huang, Yuanjin Zhang, Tongqing Dong, Chen Zhou, Shuyan Ren, Yuwu Chi, Guonan Chen
  • The Analyst, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2an35218d
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: