Construction of ribosome display library based on lipocalin scaffold and screening anticalins with specificity for estradiol

Jianqing Liu, Baoan Ning, Ming Liu, Yanan Sun, Zhiyong Sun, Yihong Zhang, Xianjun Fan, Zhijiang Zhou, Zhixian Gao
  • The Analyst, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2an16119b
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: