Novel application of CoFe layered double hydroxide nanoplates for colorimetric detection of H2O2 and glucose

Yingwei Zhang, Jingqi Tian, Sen Liu, Lei Wang, Xiaoyun Qin, Wenbo Lu, Guohui Chang, Yonglan Luo, Abdullah M. Asiri, Abdulrahman O. Al-Youbi, Xuping Sun
  • The Analyst, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2an00035k
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Professor Abdullah M. Asiri and Abdullah Asiri