Suzuki–Miyaura cross-couplings of arenediazonium tetrafluoroborate salts with arylboronic acids catalyzed by aluminium hydroxide-supported palladium nanoparticles

Xing Li, Xu-Ying Yan, Hong-Hong Chang, Li-Chao Wang, Yan Zhang, Wen-Wen Chen, Yan-Wei Li, Wen-Long Wei
  • Organic & Biomolecular Chemistry, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1ob06752d
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication