Light-driven conformational regulation of human telomeric G-quadruplex DNA in physiological conditions

Xiwen Xing, Xiaoling Wang, Liang Xu, Yang Tai, Luyang Dai, Xiaolong Zheng, Wuxiang Mao, Xiaowei Xu, Xiang Zhou
  • Organic & Biomolecular Chemistry, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1ob05939d
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: