Impact of planarity of unfused aromatic molecules on G-quadruplex binding: Learning from isaindigotone derivatives

Jin-Qiang Hou, Jia-Heng Tan, Xiao-Xiao Wang, Shuo-Bin Chen, Si-Yuan Huang, Jin-Wu Yan, Shu-Han Chen, Tian-Miao Ou, Hai-Bin Luo, Ding Li, Lian-Quan Gu, Zhi-Shu Huang
  • Organic & Biomolecular Chemistry, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1ob05884c
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: