Rapid purification of cell encapsulated hydrogel beads from oil phase to aqueous phase in a microfluidic device

Yuliang Deng, Nangang Zhang, Libo Zhao, Xiaolei Yu, Xinghu Ji, Wei Liu, Shishang Guo, Kan Liu, Xing-Zhong Zhao
  • Lab on a Chip, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1lc20494g